Politică de confidențialitate

 1. Acasa
 2. /
 3. Termeni si conditii
 4. /
 5. Politică de confidențialitate

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale Hercesa Imobiliara SRL (Hercesa România)

 

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR„). 

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Prelucrarea datelor personale este făcută de către: Hercesa Imobiliara SRL cu sediul social în Str. Baia de Arama nr.1, Parter, Camera 3, Sector 2, București, înregistrată sub nr. J40/11273/2004 la Registrul Comerțului, având CUI RO16596300.

 

Societatea Hercesa Imobiliara SRL este operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de GDPR, respectiv stabilește mijloacele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.  

 

Faceți click pe unul dintre link-urile de mai jos pentru a merge la o anumită secțiune:

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM? 

Dacă sunteți client sau potențial client al Hercesa Imobiliara

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 1. date necesare pentru transmiterea unei oferte în urma solicitării dvs.  și pentru menținerea contactului cu dvs.(de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon, adresa);
 2. informații despre solicitarea dvs., inclusiv cerințe speciale și preferințe legate de apartament;
 3. date suplimentare necesare încheierii contractelor între dvs. și Hercesa (de exemplu, pentru încheierea unui contract de rezervare, vom avea nevoie de seria și numărul actului de identitate precum și de adresa dvs., iar pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare vom avea nevoie de CNP-ul dvs. pentru autentificarea actului de către un notar public);
 4. informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea noastră, de exemplu număr de înmatriculare;
 5. informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;
 6. datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii si abonării la newsletter; 
 7. recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre; 
 8. orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați. 

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale locatarilor și vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în sediu sau holurile locației), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere).  

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (i) dacă  nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care solicitați o ofertă, nu vom putea să realizăm și să transmitem oferta solicitată, sau  (ii) având în vedere  obligațiile legale în vigoare, în măsura în care nu doriți să ne acordați notarului public CNP-ul dvs. pentru completarea și autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, nu va putea incheia contractul cu dvs.

Dacă sunteți potențial angajat

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul procesului de recrutare, vă invităm să consultați Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul recrutării. 

Dacă sunteți vizitator în cadrul locațiilor noastre

Camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în locațiile noastre). 

 

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet www.hercesa.ro 

Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale. 

Totuși, în scopul exploatării tehnice a portalului putem colecta date precum ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet. Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor cookie pe site-ul nostru de internet, vă invităm să consultați Politica noastră de Cookies.

Pentru utilizarea unor servicii (ex. formularul de contact) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, va rugam să consultați secțiunea corespunzătoare operațiunii utilizate pe site.   

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția, date de contact precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la sediu.

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului dvs. liber exprimat, suntem obligați să solicităm și consimțământul părinților/tutorelui legal.

CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Sintagma „categorii speciale de date cu caracter personal“ se referă la datele ce privesc originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu colectăm astfel de informații decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți.

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM  DATELE DVS PERSONALE? 

Dacă sunteți client sau potențial client al Hercesa

 

 • Solicitarea unei oferte

 

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.  

Temei: încheierea unui contract 

 

 

 • Contactul cu dvs.

 

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru menținerea contactului cu dvs. în vederea  transmiterii informațiilor necesare și de interes pentru dvs. Putem de asemenea să vă contactăm pentru a stabili împreună diferite configurări posibile ale apartamentului dvs.  precum și pentru a vă oferi diferite servicii și produse opționale cu privire la apartamentul dvs. 

Temei: încheierea și executarea unui contract; de asemenea, vă putem transmite informații cu privire la locația închiriată sau cumpărată de dvs. în baza interesului nostru legitim

 

În cazul comunicărilor cu dvs. în baza interesului nostru legitim, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări de date. În acest sens, vă rugăm să consultați ”Dreptul la opoziție” din Secțiunea ”Drepturile dvs.” de mai jos. 

 

 

 • Încheierea contractului cu dvs.

 

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru încheierea validă a contractului solicitat de dvs.

Temei: încheierea și executarea unui contract și indeplinirea unor obligații legale

 

 

 • Feedback: 

 

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că ați avut o experiență plăcută în contextul apelării la serviciile oferite de societatea noastră.

Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri

 

 

 • Marketing: 

 

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse, servicii noi, evenimente organizate de noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru compania dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”) 

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje. 

 

De asemenea, cu ocazia participării în cadrul anumitor evenimente (ex. târguri imobiliare), este posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite și în mediul online pentru a arăta și celorlalți cum se derulează respectivele evenimente. În orice caz, pentru că ținem cont de dreptul dvs. la viață privată, vom face tot posibilul ca dvs. să fiți informați despre faptul că vor fi făcute fotografii (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”)

 

 

 • Alte comunicări: prin e-mail, telefon sau SMS 

 

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum:  (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o cerere de ofertă sau o plată, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați procesul, (iii) pentru a vă informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute în urma colaborării noastre

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate; în cazul în care răspundem unei solicitări în derularea contractului încheiat cu dvs., temeiul pe care se bazează prelucrarea este executarea unui contract

 

 

 • Alte comunicări: din partea băncii partenere finanțatoare

 

Scop: datele dvs. pot fi prelucrate de către instituția financiar bancară finanțatoare a proiectului imobiliar în scopul îndeplinirii unor formalități și obligații legale

Temei: executarea contractului încheiat între noi și dvs.

 

 

 • Analiză, îmbunătățire și cercetare: 

 

Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. și ale Hercesa.

Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din cadrul locației.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protecția bunurilor clienților/personalului, cât și protecția persoanelor din cadrul locației noastre.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet www.hercesa.ro 

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului. 

Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei: executarea unui contract.

Dacă sunteți potențial angajat

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

Temei: încheierea unui contract.

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul procesului de recrutare, vă invităm să consultați Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul recrutării. 

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la sediu. 

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:

 

 • Restructurări, reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale/acțiuni:

 

Scop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.

Temei: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.

Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs. 

 

 • Securitate: 

 

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor. 

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale Hercesa Imobiliara SRL, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul locației noastre.  

 1. Motive juridice: 

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau

de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de profesionalism și a vă furniza servicii de înaltă calitate, datele dumneavoastră pot fi transmise la sediul central al societății și membrilor portofoliului de mărci din care face parte Hercesa Imobiliara SRL. De asemenea, furnizăm datele dvs. către furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Furnizori: în vederea  furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale). 
 2. Parteneri de afaceri:  în anumite cazuri, ne putem asocia cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. 
 3. Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora.

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Parteneri de afaceri:  cum ar fi platformele online de oferte imobiliare, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii, firme de recrutari prin care ați aplicat pentru o poziție deschisă în compania noastră

În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “IN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs. personale.

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Putem transfera datele dvs. către unii furnizori care vor avea sediul în alte țări decât cea în care vă aflați dvs. și, în unele cazuri, în țări în afara UE/SEE.

 Deși legile privind protecția datelor din aceste țări pot fi diferite față de cele din țara dvs., vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt procesate conform acestei politici și în concordanță cu legislația aplicabilă.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice (ex. ale soțului/soției dvs.), vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 

  1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
  2. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
  3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
  4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
  6. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).

 

 • În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ.

 

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB 

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați utilizând trimițând un e-mail la următoarea adresă: dataprotection_buc@hercesa.com iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. 

În măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa sediului social din Str. Baia de Arama nr.1, Parter, Camera 3, Sector 2, București.

În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 16 Septembrie 2020